صالحی ماشین ایرانیان

تراش زنجیر مدل Sal 2600


دستگاه تراش زنجیر صالحی ماشین

توضیحات

دستگاه تراش زنجیر صالحی مدل SAL 2600 با دو سر افقی مناسب برای انجام برش و شکل دهی در 4 ، 6 ، 8 طرف روی زنجیره طناب ، زنجیر توپی و چکش خورده با زنجیر شکل هندسی ؛ مقعر و مخروطی مخروطی و تشکیل روی زنجیره های متوسط و کوچک.

Chain Diamond Cutting Machine

مشخصات

محصولات قابل پردازش

Ball chain / Hammered with geometrical shape chains (Snake chain)

حداقل قطر زنجیره

1 mm

واحد کشیدن:

سرعت تغذیه

from 0 to 4 m/min

واحد دیسک های معاون:

قطر دیسک ها

120 mm

تنظیم عمق

from -20 to +20 mm

تنظیم مرکز

from -10 to +10 mm

سر افقی:

سرعت

7500 rpm

قطر نگهدارنده ابزار

120 mm

اطلاعات نصب:

وات

3,5 kW

منبع تغذیه

400 V, 50/60 Hz, 3~

وزن

520 kg

ابعاد

1.70x70x85

دستگاه تراش زنجیر صالحی مدل SAL 2600 با دو سر افقی مناسب برای انجام برش و شکل دهی در 4 ، 6 ، 8 طرف روی زنجیره طناب ، زنجیر توپی و چکش خورده با زنجیر شکل هندسی ؛ مقعر و مخروطی مخروطی و تشکیل روی زنجیره های متوسط و کوچک.

Chain Diamond Cutting Machine

محصولات قابل پردازش

Ball chain / Hammered with geometrical shape chains (Snake chain)

حداقل قطر زنجیره

1 mm

واحد کشیدن:

سرعت تغذیه

from 0 to 4 m/min

واحد دیسک های معاون:

قطر دیسک ها

120 mm

تنظیم عمق

from -20 to +20 mm

تنظیم مرکز

from -10 to +10 mm

سر افقی:

سرعت

7500 rpm

قطر نگهدارنده ابزار

120 mm

اطلاعات نصب:

وات

3,5 kW

منبع تغذیه

400 V, 50/60 Hz, 3~

وزن

520 kg

ابعاد

1.70x70x85